smicrothai.com
ใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนา
Tel 02-085-8025
หรือ 081-697-4724
LINE Official @smicro
 Home 
 Contact 
 Microcontroller Project 
 Sweb,PC-App 
 Obsoleted 

 Product (สินค้าพร้อมใช้) 
 0> Wifi,Cloud,Tool,Meter (11) 
 1> Counter,Queue,Level (11) 
 2> Clock,Timer,Alarm (10) 
 3> Temp,Humi,Analog (9) 
 4> Accessory,Supply (9) 

 Product (สินค้าต่อยอด) 
 5> Microcontroller (8) 
 6> Special,Basic-I/O (10) 
 7> Display,Key,LCD (13) 
 8> 485,USB,Lan,MP3 (7) 
 9> Mini-Circuit,Case (9) 


     
  # ราคายังไม่รวม Vat 7%
  # สินค้าเอสไมโคร รับประกัน 1 ปี
  # สินค้านำเข้า รับประกัน 1 เดือน
  # คู่มือสินค้า ดาวน์โหลดได้เอง
     (ลดการใช้กระดาษเพื่อโลก)
  # ติดตามข้อมูลได้ที่
     www.facebook.com/smicrothai
  # เชิญชม Vdo-Clip สาธิตสินค้าได้ที่
     www.youtube.com

  ใส่รหัสสินค้าเพื่อแสดงข้อมูลได้ทันที
  เช่น mx-10 ab-309
     
Product = 97

     CDR-30X [ราคา 990.-]
# Sensor สำหรับนับจำนวน แบบสะท้อนแสงกับตัววัตถุ
# ระยะตรวจจับไม่เกิน 30 cm โดยมี VR ปรับความไวได้
# รองรับทั้งแบบ NPN และ PNP ได้ สายต่อมี 4 เส้น
# ไฟเลี้ยง 10-30VDC (1.5W) ตัวสายยาว 2 เมตร
# ขนาดยาว 64 mm และเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 mm

     CDM-2MX [ราคา 1390.-]
# Sensor สำหรับนับจำนวน แบบใช้วัตถุุตัดแสง
# ระยะตรวจจับไม่เกิน 2 m มีแผ่นสะท้อนแสงให้พร้อม
# รองรับทั้งแบบ NPN และ PNP ได้ สายต่อมี 4 เส้น
# ไฟเลี้ยง 10-30VDC (1.5W) ตัวสายยาว 2 เมตร
# ขนาดยาว 70 mm และเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 mm

     AC-BB
# กล่องปุ่มกดสำหรับเครื่องนับจำนวน (Counter)
# กดง่ายใช้แรงไม่มาก มีเสียงคลิก แข็งแรงทนทาน
# วางบนโต๊ะ หรือติดเข้ากับผนังก็ได้
 รุ่น  รายละเอียด  ราคา 
 AC-BB1  กล่องรุ่น 1 ปุ่ม (110 x 110 x 60 mm)  350.- 
 AC-BB2  กล่องรุ่น 2 ปุ่ม (150 x 150 x 80 mm)  450.- 
 AC-BB3  กล่องรุ่น 3 ปุ่ม (150 x 150 x 80 mm)  550.- 

     EM-SHT3122 [ราคา 450.-]
# สายหัววัดอุณหภูมิและความชื้น SHT31 รุ่นพิเศษ
# ให้สัญญาณ Output ที่เหมือนกับ DHT22 (AM2302)
   (การนำไปใช้กับตัวควบคุม ให้ตั้ง Sensor เป็น DHT22 ได้เลย)
# ขั้ว 4 Pin แบบ 2.54 mm (ใช้งาน 3 Pin ... Gnd,+5V,Data,Nc)
# มี LED สีเหลืองแสดงสถานะ สายยาว 2 เมตร เป็นสายชีลเล็ก ยึดหยุ่นได้ดี
# Option ... เพิ่มเคสพลาติกตามภาพ เพิ่ม 150.-

     AC-DHT22 [ราคา 350.-]
# สายหัววัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 (AM2302)
# ขั้ว 4 Pin แบบ 2.54 mm (Gnd,+5V,Data,Nc)
# สายมีความยาว 2 เมตร เป็นสายชีลเล็ก ยึดหยุ่นได้ดี
# ตัว Sensor เป็นพลาสติกครอบเรียบร้อย ขนาด 27 x 60 x 14 mm

     AC-DS18B20D [ราคา 200.-]
# สายหัววัดอุณหภูมิ DS18B20 (Digital)
# ขั้ว 4 Pin แบบ 2.54 mm (Gnd,+5V,Data,Nc)
# สายมีความยาว 2 เมตร เป็นสายชีลเล็ก ยึดหยุ่นได้ดี
# มีท่อเหล็กหุ้มหัววัด สามารถจุ่มลงในน้ำได้ (เฉพาะหัว)

     AC-DS18B20B [ราคา 150.-]
# สายหัววัดอุณหภูมิ DS18B20 (Digital)
# ขั้ว 4 Pin แบบ 2.54 mm (Gnd,+5V,Data,Nc)
# สายมีความยาว 2 เมตร เป็นสายชีลเล็ก ยึดหยุ่นได้ดี
# มีท่อหดห่อหุ้มหัววัด กันฝุ่นและละอองน้ำ

     ADAP3 (12V1A) [ราคา 250.-]
# Adapter แบบ Switching มีปลั๊กในตัว
# สายไฟยาว 1.5 เมตร
# จ่ายไฟ 12VDC กระแส 1A
# ขั้วจ่ายไฟ DB9 เข้ากับสินค้า
   AB-503,504,603,604
# หรือทำเป็นขั้วอื่น ๆ ให้ตามสินค้าที่ใช้

     ADAP2 (12V1A) [ราคา 250.-]
# Adapter แบบมีสายปลั๊ก
# สายไฟยาว 1.6 เมตร
# จ่ายไฟ 12VDC กระแส 1A
# มีขั้วไขน๊อตเพื่อต่อสายอยู่ภายในเคส
# หรือทำเป็นขั้วอื่น ๆ ให้ตามสินค้าที่ใช้