smicrothai.com
สินค้าไทยใจเต็มร้อย
Tel 081-697-4724
02-085-8025
LINE Official @smicro
 Home 
 Contact 
 Microcontroller Project 
 Sweb,PC-App 
 Obsoleted 

 Product (สินค้าพร้อมใช้) 
 0> Meter,Control,Door-Lock (7) 
 1> Counter,Queue,Level (12) 
 2> Clock,Timer,Alarm (10) 
 3> Temp,Humi,4-20mA (13) 

 Product (สินค้านำไปต่อยอด) 
 5> Microcontroller (9) 
 6> Basic-I/O,Mini-Circuit (15) 
 7> Display,Key,LCD (12) 
 8> 485,USB,Lan,MP3 (7) 


     
  # ราคายังไม่รวม Vat 7%
  # สินค้าเอสไมโคร รับประกัน 1 ปี
  # สินค้านำเข้า รับประกัน 1 เดือน
  # คู่มือสินค้า ดาวน์โหลดได้เอง
     ตามรายการสินค้าในเมนู
     (ลดการใช้กระดาษเพื่อโลก)
  # ติดตามข้อมูลได้ที่
     www.facebook.com/smicrothai
  # เชิญชม Vdo-Clip สาธิตสินค้าได้ที่
     www.youtube.com

  ใส่รหัสสินค้าเพื่อแสดงข้อมูลได้ทันที
  เช่น mx-10 ab-309
     
Product = 85

     EM-U485 [ราคา 550.-]
# โมดูลแปลง USB เป็น RS485 หรือ RS232-TTL
# ขั้ว RS485 เป็นขั้วไขน๊อต 3 จุดคือ A+,B-,Gnd
# ขั้ว RS232-TTL เป็นขั้วเสียบ 5 Pin มีขา RTS เผื่อให้ด้วย
# เลือกใช้ RS485 หรือ RS232-TTL ด้วยปุ่มกด
# เสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วใช้งานได้เลย
# มี LED แสดงสถานะการทำงาน ตัวบอร์ดหุ้มพลาสติกให้ด้วย
# ไม่ต้องมีไฟเลี้ยงภายนอก ขนาดบอร์ด 80 x 20 mm
Detail ... Manual  Utility

     EM-485232 v2 [ราคา 450.-]
# โมดูลแปลง RS485 เป็น RS232 แบบแยกอิสระ
# ใช้ภาคจ่ายไฟหม้อแปลง 9VAC หรือ Adapter 9VDC (ต้องซื้อเพิ่ม)
# RS485 เป็นขั้วไขน๊อต และมี Jumper ใช้ R-Terminate ได้
# RS232 เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้จากขั้ว 3 แบบ
# ขั้ว DB9 ตัวผู้มาตรฐาน RX,TX,GND - jumper=up
# ขั้ว 3 Pin (2.54mm) RX,TX,GND - jumper=up
# ขั้ว 5 Pin (2.54mm) RX,TX,GND แบบ TTL - jumper=down
   โดยมีให้เลือกใช้ 2 แบบคือ Main และ Slave (สลับ TX,RX)
# ขั้ว 5 Pin มีไฟ 5VDC ให้ด้วย ใช้รับหรือจ่ายไฟจากบอร์ดอื่น ๆ ได้
# ขนาดบอร์ด 71 x 48 mm

     EM-485R [ราคา 350.-]
# โมดูลแปลง RS485 เป็น RS485 (Repeater)
# ใช้ภาคจ่ายไฟเป็นหม้อแปลง 9VAC หรือ Adapter 9VDC
# RS485 เป็นขั้วไขน๊อต และมีขา GND อีกต่างหาก
# มี LED สีแดงแสดง Power และ LED สีเหลือง 2 ดวงแสดงทิศทาง
# ขนาดบอร์ด 80 x 40 mm

     EM-485NET [ราคา 950.-]
# โมดูลแปลง Lan เป็น RS485/RS232-TTL
# คุณสมบัติด้าน RS485 คือ 9600,8,1,None
# ด้าน Lan รองรับการสื่อสารแบบ TCP (Full และ Half)
# มีขั้ว Digital I/O 3B-Port (5 Pin) = 2 และ I/O-Port (3 Pin) = 1
   และ I/O-Port อยู่กับขั้ว Tcom (232-TTL)
# มีขั้ว Analog Input แบบ A/D 10 Bit (3 Pin) = 1
# เลือกโหมดใช้งานได้หลากหลาย ...
   SAC (Smart Ascii Command) ตั้งค่าต่าง ๆ และเป็น Client เชื่อมต่อ Cloud (Http)
   C/S,CLI,SER แปลง Lan เป็น RS485 สื่อสารแบบ Ascii ลงท้ายด้วย \r
   SIO เป็น I/O Node ให้กับระบบ Lan ควบคุม I/O ต่าง ๆ ได้ผ่านคอม
# มีชุดคำสั่ง 6 คำสั่ง ในโหมด SAC สำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ ใช้งานผ่านโปรแกรม Terminal
# มีชุดคำสั่ง 5 คำสั่ง ในโหมด SIO สำหรับการสั่งงานผ่าน Computer
# การเชื่อมต่อ Lan รองรับการรับค่า IP แบบ DHCP หรือจะตั้งค่าแบบ Fix IP ก็ได้
# ใช้ไฟเลี้ยง 9-24VDC/AC กินกระแส 150 mA
# ขนาดบอร์ด 97 x 60 mm (ไม่รวมส่วนยื่นของขั้วไขน๊อต)
Detail ... Manual

     EM-A5W v2 [ราคา 350.-]
# โมดูล Power-Amp 5+5W Stereo ขนาดเล็ก
# มี I/O ควบคุมการเปิดปิด Amp เพื่อประหยัดพลังงาน
   และตัดเสียงซ่ารบกวนขณะไม่มีเสียงเพลง
# ใช้ร่วมกับ EM-MP3 ได้สมบูรณ์แบบ มีสาย 4P ให้พร้อม
   หรือนำไปประยุกต์กับงานอื่น ๆ ได้ตามต้องการ
# มี Volume ปรับความดัง และ Input-Jack ให้บนบอร์ด
# มี Jumper เลือก Mono / Stereo ได้การใช้งาน
# ไฟเลี้ยง 9 VAC หรือ 12 VDC ขนาดบอร์ด 60 x 50 mm

     EM-MP3 v3 [ราคา 950.-]
# โมดูล MP3 ที่นำ CY-T16 มาต่อยอดให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
# กดปุ่ม 1-8 เล่นไฟล์เสียงได้ทันที โดยเลือกได้ 7 โฟวเดอร์จาก Dip2,3,4
# หรือเลือกโหมด Auto Play จ่ายไฟหรือรอการ Trig เพื่อเล่นเสียงทันที
   (เพิ่ม Motion Sensor เพื่อเล่นเสียงเมื่อมีคนเดินผ่านได้)
# มีปุ่ม Next(Vol+) , Prev(Vol-) และ Play/Pause แยกต่างหาก
# สั่งงานผ่าน RS485 ได้ด้วย ใช้คำสั่งแบบ Sac (Smart Ascii Command)
   ผ่านขั้ว 2 Pin (ไขน๊อต-แบบดึงออกได้) พ่วงได้หลายบอร์ด (Speed=9600)
   พิเศษ สั่งให้พูดตัวเลขได้ เช่น สองร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์
# มี Jack Stereo ตัวเมียเป็น Output ต่อกับเครื่องขยายเสียง หรือหูฟังได้
# มีขั้ว 4 Pin เป็น Output เช่นกัน พร้อม Trig สำหรับ Amp (Active-High)
# มีขั้ว 2 Pin (ไขน๊อต-แบบดึงออกได้) สำหรับต่อกับลำโพงขนาดเล็กได้โดยตรง
# มีขั้ว 2 Pin (ไขน๊อต-แบบดึงออกได้) สำหรับไฟเลี้ยง 9-24V AC/DC
# ในชุดมี Micro-SD-Card ขนาด 8G บรรจุไฟล์เสียงพื้นฐานให้ไปด้วย
Detail ... Manual

     EM-MP385 v2 [ราคา 490.-]
# โมดูลเพื่อการเล่นไฟล์เสียง MP3 ที่บรรจุใน SD-Card
# รองรับ Micro-SD-Card ได้ถึง 32G (FAT16,FAT32)
# ควบคุมผ่าน RS232 แบบ TTL RX (4800,n,8,1)
# ขนาดของบอร์ดและรูปแบบคำสั่งเหมือน TDB-385 ทุกประการ
   โดยแปลงคำสั่งให้ใช้กับโมดูลรุ่นใหม่ CY-T16 แทน
   (สำหรับการใช้งานในโหมดควบคุมผ่าน RS232 เท่านั้น)
# คำสั่ง Compatible กับ TDB-385 ทั้งหมด ยกเว้นเพียง 0x00 (Random Play)
# ระบบไฟล์เดิมของ TDB-385 ที่ Root ให้ใส่ลงในโฟวเดอร์ 01 แทน
# รองรับโฟวเดอร์เพิ่มเติมได้ถึง 15 โฟวเดอร์ (ไม่ถึง 100)
# ส่วนชื่อไฟล์ก็ให้เป็น 001.mp3 จนถึง 199.mp3 (ไม่ถึง 255.mp3)
# ขาสัญญาณแบบ Header จำนวน 8 ขา
# ไฟเลี้ยง 5V ขนาดบอร์ด 51 x 33 x 8 mm