www.smicrothai.com
เรียบง่ายคือพลัง
 Home 
 Contact 
 Service 
 Microcontroller Project 
 Sweb,PC-App,FW-App 
 Obsoleted 
 Product (สินค้าพร้อมใช้) 
 1> Counter,Meter,Queue (12) 
 2> Clock,Timer,Alarm (10) 
 3> Temp,Humi (11) 
 4> Accessory (11) 
 Product (สินค้านำไปต่อยอด) 
 5> Microcontroller (13) 
 6> Basic-I/O,Special (9) 
 7> Display,Key,LCD (10) 
 8> 485,USB,Lan,MP3 (12) 
 9> Mini-Circuit (6) 
 A> Supply,Case (9) 

     
  # ราคายังไม่รวม Vat 7%
  # สินค้าเอสไมโคร รับประกัน 1 ปี
  # สินค้านำเข้า รับประกัน 1 เดือน
  # คู่มือสินค้า ดาวน์โหลดได้เอง
     (ลดการใช้กระดาษเพื่อโลก)
  # ติดตามข้อมูลและสื่อสารกับเราได้ที่
     LINE Official @smicro
     www.facebook.com/smicrothai
  # เชิญชม Vdo-Clip สาธิตสินค้าได้ที่
     www.youtube.com

  ใส่รหัสสินค้าเพื่อแสดงข้อมูลได้ทันที
  เช่น mx-10 ab-309
     
Product = 102
Sweb - Cloud Software
โปรแกรมบน Cloud เพื่อการใช้งานร่วมกับสินค้าต่าง ๆ ของ Smicro ...
 AB-17W  โปรแกรมดูค่า Temp,Humi (กราฟ) สำหรับสินค้า AB-17W (ทดลองเล่นได้ด้วย user=test pass=1234) 
 MX-30  โปรแกรมตั้งค่าสำหรับสินค้า MX-30 (ทดลองเล่นได้ด้วย user=test pass=1234) 

PC - Application
โปรแกรมบน PC-Computer ที่ใช้งานร่วมกับสินค้าต่าง ๆ ของ Smicro ...
 THLOG.zip  v1.3 โปรแกรมสำหรับสินค้า EM-104RT,RTH และ EM-RTH (Monitor,Control,Logger) 
 STIME.zip  v1.1 โปรแกรมสำหรับสินค้า AB-307,309 เพื่อการตั้งเวลาจากคอมผ่านสาย RS485 (ใช้ตัวแปลง EM-U485) 

FW - Application
โปรแกรม Firmware ใช้กับบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ของ Smicro เพื่อใช้งานประยุกต์ต่าง ๆ ได้ ...
ซึ่งจะโหลดลงบอร์ดให้โดยเพิ่มค่าบริการอีกเพียงเล็กน้อย (ไม่ได้ให้ Source code)

     (ABOX-) E485-SLINK [ราคา 350+900=1250.-]
# สำหรับใช้งานเป็น RS485 Network ผ่าน Wifi และเชื่อมต่อกับ Cloud (Slink Server) อีกที
# เสมือนกับมี RS485 ที่ต่อถึงกันผ่าน Cloud ขยายขอบเขตได้ไกล ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของโลก
# ใช้กับรูปแบบการสื่อสารที่เป็น Ascii เท่านั้น (ลงท้ายด้วย \r)
# ต้องยอมรับเรื่อง Delay (ไม่เกิน 2 วินาที) และช่วง Disconnect ตามธรรมชาติของ Cloud
# การเชื่อมต่อกับ Cloud จะแยกตามชื่อกลุ่ม Slink Name โดยต้องแจ้งกับทาง Smicro ไว้
   ทั้งนี้แต่ละชื่อจะรองรับ E485-SLINK ได้สูงสุด 32 ตัว
# พิเศษสุด ... ราคานี้รวมค่าบริการ Slink Server แล้วตลอดอายุการใช้งาน
# มีขั้ว RS485 (A,B,Gnd) และขั้ว RX,TX แบบ TTL (5 Pin) เลือกใช้งานด้วยปุ่มกด (สีฟ้า)
# คุณสมบัติการสื่อสารคือ Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
# มี LED แสดงการสื่อสาร คือสีเหลืองสำหรับ RX และสีเขียวสำหรับ TX
# มีชุดคำสั่ง 4 คำสั่ง สำหรับการตั้งค่าและดูสถานะต่าง ๆ ใช้งานผ่านโปรแกรม Terminal
# มีปุ่มกดบนบอร์ด เพื่อทดสอบส่งข้อมูลกับทุกตัวใน RS485 Network
# ใช้ไฟเลี้ยง 5 VDC ผ่านทางขั้ว USB ตัวผู้ (Type-A)
Detail ... Manual

     (ABOX-) E485-NET [ราคา 350+200=550.-]
# สำหรับใช้งานเป็น RS485 Network ผ่าน Wifi แทนการเดินสาย RS485 จริง
# มีขั้ว RS485 (A,B,Gnd) และขั้ว RX,TX แบบ TTL (5 Pin) เลือกใช้งานด้วยปุ่มกด (สีฟ้า)
# คุณสมบัติการสื่อสารคือ Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1
# มี LED แสดงการสื่อสาร คือสีเหลืองสำหรับ RX และสีเขียวสำหรับ TX
# มีชุดคำสั่ง 5 คำสั่ง สำหรับการตั้งค่าและดูสถานะต่าง ๆ ใช้งานผ่านโปรแกรม Terminal
# มีชุดคำสั่ง 3 คำสั่ง สำหรับสื่อสารแบบ SAC หรือแบบอิสระ รวมทั้งแบบ Http Client ด้วย
# มีปุ่มกดบนบอร์ด เพื่อการรับส่งข้อมูลกับ Cloud ได้ทันทีอย่างสะดวก (Http Client)
# มีโหมด UDP-Direct เสมือนเชื่อม RS485 เข้าด้วยกันผ่าน Wifi
# ในด้านสัญญาณ Wifi สามารถตั้งเป็น Station หรือเป็น Access Point ก็ได้
# การใช้ UDP Protocal จะกำหนด Port เป็นหมายเลข 1470 เสมอ
# ใช้ไฟเลี้ยง 5 VDC ผ่านทางขั้ว USB ตัวผู้ (Type-A)
# แนวทางประยุกต์ใช้งาน ...
1> ใช้เป็น Client เพื่อรับส่งข้อมูลกับ Web Server (ทำงานด้วยปุ่มกดก็ได้) (Http)
2> ใช้สื่อสารแบบ Master / Slave แบบ Ascii หรือ SAC ของ Smicro (UDP)
3> ใช้สื่อสารแบบ One-Way Steam (Ascii) ทั้งแบบ Point-to-Multi หรือ Multi-to-Point (UDP)
4> ใช้สื่อสารแบบ UDP-Direct (Ascii) เสมือนเชื่อม RS485 เข้าด้วยกันผ่าน Wifi
Detail ... Manual  Vdoclip

     (ABOX-) ESP-SDWIFI [ราคา 750+300=1050.-]
# เพิ่ม SD-Card รุ่น 8G ให้ด้วย
# สำหรับใช้งานเป็นตัวอ่าน,เขียนไฟล์แบบ Text กับ SD-Card (Fat1,32)
# และสำหรับใช้งานเชื่อมต่อกับ Wifi เพื่อเข้าสู่โลกของ Internet (Cloud) ได้
# กำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ง่ายด้วยไฟล์ config.txt ใน SD-Card เลย
# สั่งงานผ่าน RS485 หรือ RS232-TTL (9600) ด้วยบอร์ดไมโครอื่น ๆ อีกที
# มี 7 คำสั่งสำหรับ SD-Card (List,Remove,Open,Read,Write,Close,Show)
# มี 6 คำสั่งสำหรับ Wifi (Status,Host,Send-to-Host,Monitor,Delay,Test)
# สามารถตั้งใช้งาน Wifi ในแบบ Station หรือ Access Point ก็ได้
# มีระบบ Auto-Echo และ Auto-Send (กดปุ่ม) เพื่อการทดสอบที่สะดวกสุดสุด
# แนวทางประยุกต์ใช้งาน Wifi กับ Http Protocal ...
1> ใช้เป็น Client เพื่อรับส่งข้อมูลกับ Web Server
2> ใช้เป็น Web Server เพื่อให้คอมเข้าถึงผ่าน Browser
3> ใช้เป็น Client/Server กับ Wifi ของสถานที่เพื่อรับส่งข้อมูลกันเองระหว่าง Controller
4> ใช้เป็น Web Server เพื่อตั้งค่าต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ที่มี Wifi และ Browser (เช่น มือถือ)
5> ใช้เป็น Client/Server (Station,AP) เพื่อรับส่งข้อมูลกันเองระหว่าง Controller แบบไร้สาย
Detail ... Manual

     (ABOX-) NZ-TIMECON v1.1 [ราคา 1100+250=1350.-]
# เพิ่มชิพ RTC DS3232 พร้อม Battery ให้ด้วย
# สำหรับใช้งานเป็นนาฬิกาเปิดปิดอุปกรณ์ ตั้งได้ 20 โปรแกรมแบบรอบสัปดาห์
# กำหนดให้เปิดหรือปิดเวลาใดก็ได้ หรือเปิดและหน่วงเวลาเป็นวินาทีก็ได้
# แสดงค่าอุณหภูมิ (บนบอร์ด) เป็นองศาเซลเซียสได้
# ต่อควบคุมผ่าน Relay หน้าสัมผัสแบบ NO (Normal Open)
# มี LED บอกสถานะ Relay , Status และ Power
# โปรแกรมง่ายและสะดวก ด้วยหน้าจอ LCD 16 x 2 และคีย์ 3 ปุ่ม
# ใช้กับไฟ 100-240 VAC ได้โดยตรง (ไม่ต้องเพิ่มหม้อแปลง)
# หมายเหตุ ... ชื่อเดิมของสินค้าตัวนี้คือ EM-204
Detail ... Manual